תקנון פרטיות 

תקנון לשימוש באתר האינטרנט hayalom.co.il

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

 2. הגלישה באתר תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 6. אין להזמין שירות עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת ההזמנה ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 7. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 8. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תשלח להנהלת האתר. הנהלת האתר אינה תשא באחריות עבור טעות שלך. 

 9. אין להשתמש בתוכן האתר לשום צורך ללא אישור כתוב של הנהלת האתר.

 10. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות השירות.

 11. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

 12. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

 13. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

 14. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.